Table of contents

Periodical:

Applied Mechanics and Materials

Volume:

Machine Design and Manufacturing Engineering II

Papers published in this volume:
Preface, Committees and Sponsors
Crashworthiness Optimization for a Two-Layered Front Rail Considering Front Oblique Impact
Si Bo Hu, Yi Ding, Jing Ru Bao, Ping Hu
p.3
Tooth Profile Design for Translational Meshing Motor
Rui Hua Li
p.14
Innovative Design of Variable Visual Field Collimator Based on Conflict Resolution Theory of TRIZ
Chao Li, De Ping Yu, Da Ke Wu, Xiu Quan Cao, Jin Yao
p.19
Design of Mechanically Driven Non-Sinusoidal Mold Oscillation
Min Zhi Yu, Xian Kui Li
p.24
Reliability Model for Complex Mechanical Component Design
Li Yang Xie, Wen Xue Qian, Ning Xiang Wu
p.28
A New Type of Automatic Feeding Device for Biomass Briquetting Machine
Xian Fei Xia, Kai Wu, Qing Peng Zhu, Yu Sun, Qing Hai Jiang
p.32
Spraying Pattern Overlap and Movement Design of Automatic Electrostatic Top Spraying Machine
Hong Zhi Han, Yan Song An, Da Wei Zhang, Wei Zhu
p.37
Finite Element Analysis and Topology Optimization Design for Front Platen of Injection Molding Machine
En Guang Zhang
p.42
Application of Chaos Theory in the Garment Industry and Design
Hui Qin Jiao, Sui Yang Chen, Xiao Fei Sun, Wu Fan Wang
p.47