Table of contents

Periodical:

Key Engineering Materials

Volume:

High-Performance Ceramics IV

Papers published in this volume:
Processing, Properties and Possible Applications of PZT-Based Thin Films
Dionizy Czekaj
p.1
High Piezoelectric Property and Low Dielectric Constant PZN-PZT Ceramics
Dong Xiang Zhou, Yi Hua Deng, Shu Ping Gong, Bo Wu Yan, Zhi Qiang Zhuang, Ke Han
p.7
Molten Salts Synthesis of Relaxor Ferroelectrics PMN-PT Powders
Shi Xi Zhao, Qiang Li, Feng Bing Song, Chun Hong Li, De Zhong Shen
p.10
Effect of PbO-Based Glass Frit Additives on Physical and Electrical Properties of 0.125PMN-0.875PZT Piezoelectric Ceramics near the Morphotropic Phase Boundary
Chun Huy Wang, Jun Jie Wang, Cheng Liang Huang
p.14
Electrical Properties of (1–x)(0.8PMN-0.2PNN)-xPT Ceramics near the Morphotropic Phase Boundary
Guo Yuan Zhou, Jin Song Pan, Xiao Wen Zhang
p.18
Effects of Rare Earth Gd Doping on Ferroelectric Properties of PbZr0.52Ti0.48O3 Thin Films Prepared by Sol–Gel Methods
Qiu Sun, Ying Song, Fu Ping Wang
p.21
<001> Textured Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 Ceramics Prepared by Reactive Templated Grain Growth
Dan Liu, Yong Ke Yan, He Ping Zhou
p.24
The Effect of Zn2+ Deficiency on Ordered Micro-Regions and Dielectric Properties of Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-Based Relaxor Ceramics
Shao Bo Qu, Bin Ke Wang, Zhi Yi Liu, Zhi Bin Pei, Zhuo Xu
p.27
Structure and Electrical Properties of Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-Pb(Zr/Ti)O3 Relaxors
Jin Song Pan, Xiao Wen Zhang
p.30
Pb(Mg1/3Nb2/3)O3- Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Crystals by Solid State Growth
Ke Pi Chen, Jin Song Pan, Xiao Wen Zhang
p.33